Tiểu ra máu ?

April 3, 2013 Mr Huy 0

“Tiểu ra máu, đơn giản là có máu trong nước tiểu. Một số hiện tượng sinh lý có thể gây nước tiểu cũng có máu, […]