Dấu hiệu xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm thường được biểu hiện dưới bốn trạng thái:

(1) Mới nhìn thấy người phụ nữ đẹp hoặc các hình ảnh khêu gợi đã bị xuất tinh;

(2) Vừa mới toan hành sự, “âm” và “dương” chưa kịp gặp nhau đã xuất tinh, dân gian gọi là “chưa đi chợ đã hết tiền”;

(3) Vừa chạm “của quý” vào thân thể người phụ nữ đã bị xuất tinh, dân gian gọi là “vừa đến chợ đã hết tiền”;

(4) “Của quý” nhập được phòng nhưng chỉ sau vài nhịp đã bị xuất tinh và mềm xỉu, khiến bạn tình hết sức thất vọng.

DS. Nguyễn Văn Sinh

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.