Dấu hiệu xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm thường được biểu hiện dưới bốn trạng thái:

(1) Mới nhìn thấy người phụ nữ đẹp hoặc các hình ảnh khêu gợi đã bị xuất tinh;

(2) Vừa mới toan hành sự, “âm” và “dương” chưa kịp gặp nhau đã xuất tinh, dân gian gọi là “chưa đi chợ đã hết tiền”;

(3) Vừa chạm “của quý” vào thân thể người phụ nữ đã bị xuất tinh, dân gian gọi là “vừa đến chợ đã hết tiền”;

(4) “Của quý” nhập được phòng nhưng chỉ sau vài nhịp đã bị xuất tinh và mềm xỉu, khiến bạn tình hết sức thất vọng.

DS. Nguyễn Văn Sinh