Chồng khôn vợ ngoan

Ớt gì ai bán cũng cay
Chỉ là nhiều ít khôn ngay thế nào?
Đàn bà cứ nói không sao
Ông nào món mén hàng rào cũng bương
Đàn Ông nhẹ dạ .. ngoài đường
Những lời ngọt mật khó lường.. vợ con
Đàn bà giữ phận sắc son
Đàn ông chung thủy ngọt ngon tình nồng
Ghen khôn giữ mặt cho chồng
Một ngày chăn gối cả lòng quấn theo
Chồng mang cái tội mở mèo
Vợ mang tội chẳng lái lèo cho khôn
Đàn ông trụ cột chẳng hơn
Cứng khừ đứng vững giữa luồng phong ba
Vợ ngoan uyển chuyển việc nhà
Khéo chăm , khéo chuốt mới là dài lâu
Chồng chẳng muốn bỏ vợ đâu
Cơm dù có nguội bền lâu dạ dày
Phở ngon đụng ớt đại cay
Chồng tan vợ lãng còn bầy trẻ thơ
Biết chồng , hiểu vợ đăng cơ
Ông hoàng bà hậu sau nhờ con ngoan
Phở, nem , chả lụi tan hoang
Nhà bay con loạn trăm đàng cũng hư
Ớt cay cũng phải từ từ
Cay hào cay hổn nát nhừ tình nhau
Thương nhau mới cắn nhau đau
Ghét nhau câm lặng hóa sầu nghìn thu.